پرسشنامه اوقات فراغت:

اين پرسشنامه  براي اندازه گيري ميزان تمايل دانش آموزان به هر يک از ابعاد اوقات فراغت  توسط مصطفي پور (1390) ساخته استفاده شد.  اين پرسشنامه بر اساس طيف چهار درجه اي ليکرت ساخته شده است و  داراي 29 سوال مي باشد . در مقابل هر سوال پاسخ  چهار گزينه اي تمايلي ندارم، کمي متمايلم، متمايلم و کاملاً متمايلم ارائه شده که پاسخ دهنده دهندگان بايستي يک مورد را به صورت علامت مشخص نمايند.  به منظور نمره گذاري سوالات پرسشنامه و کمي نمودن آن به اين نحو نمره گذاري گرديد که : به گزينه تمايلي ندارم (0) ، کمي متمايلم(1)، متمايلم(2) و کاملاً متمايلم(3) امتياز داده شد.  

ابعادی که این پرسشنامه ا اندازه مي گيرد عبارتند از :

فعاليت ها ورزشي

فعاليتهاي تفريحي – گردشگري

فعاليت هنري و کارهاي دستي

فعاليت هاي مذهبي

فعاليت گروهي ( سياسي –  اجتماعي )

مطالعه غير درسي

استفاده از رسانه ها

کلاس هاي آموزشي

فعاليت موسيقي سوال هاي

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.


موضوعات مرتبط: پرسشنامه استاندارد

تاريخ : یکشنبه نهم شهریور 1393 | 19:8 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

مقیاس هیجان خواهی ذاکرمن

 طبق نظریه «ماروین زاکرمن» هیجان خواهی تحت عنوان نیاز به تجارب و احساس های گوناگون، پیچیده، بدیع و بی سابقه و تمایل به خطر جویی تعریف شده است نکته مهمی که باید در اینجا متذکر شد آن است که یکی از عناصر اصلی هیجان خواهی تمایل یا اشتیاق به خطر جویی است، در حالیکه نتیجه رفتار کاوشی اشارت بر این که خطر جویی اغلب برانگیزنده ترس است و ترس با رفتار کاوشی ناهمساز یا غیر قابل تلفیق است.
در چندین نظریه نیز چنین فرض شده است که هیجان هایی از قبیل ترس باعث سطوح انگیختگی بالا می شوند، به همین دلیل، ترس مانع کنجکاوی موجودات میشود (یعنی از هیجان خواهی و کسب تجربیات جدید، خودداری می کنند).
زیرا آنها در سطح بهینه انگیختگی هستند و اما جالب است که زاکرمن توانسته است تمایل افراد را با خطرجویی به کاوشگری ارتباط دهد. به همین دلیل اگر فردی در مرحله خاصی از هیجان خواهی باشد، به همان نسبت خود را از نظر کارکرد عملی در معرض آزمایش قرار می دهد.
این موضوع بر روی نیاز برای تجارب جدید و متنوع تمرکز می کند، از طریق رفتار بی بند و بارانه (سهل انگارانه) که شامل فعالیت های خطرناک، شیوه غیر متعارف زندگی، و عدم پذیرش یکنواختی می باشد. هیجان خواهی برای ربط دادن حوادث با یکدیگر ارایه می شود. یکی از دلایل مهم به این مسئله، از این حقیقت نشأت می گیرد که این یک فعالیت تقویتی متقابل است، بدین معنا که اگر پیامد یک عمل مانند یک جنایت، باعث اثر مثبت در فرد مجرم شود دوست دارد که آن را تکرار کند.

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.


موضوعات مرتبط: پرسشنامه استاندارد

تاريخ : یکشنبه نهم شهریور 1393 | 19:5 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

پرسشنامه پرخاشگری(Aggression Questionnaire) : نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری(1992) مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است که شامل 29 عبارت و چهار زیرمقیاس است، که عبارت است از پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت. آزمودنی ها به هر یک از عبارات در یک طیف 5 درجه ای از کاملا شبیه من است(5)، تا حدودی شبیه من است(4)، نه شبیه من است نه شبیه من نیست(3)، تا حدودی شبیه من نیست(2)، تا به شدت به من شبیه نیست.

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.


موضوعات مرتبط: پرسشنامه استاندارد

تاريخ : یکشنبه نهم شهریور 1393 | 19:0 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

پرسشنامه تعهد سازماني

اين پرسشنامه يك  پرسشنامه 24 سؤالي است كه توسط مه ير و آلن(1987) طراحي شده و در داخل كشور نيز در تحقيقات متعددي از آن استفاده شده است. براي سنجش ميزان تعهد سازماني به  افراد داده مي شود. اين پرسشنامه به صورت مقياس چهار درجه اي (كاملا"مخالفم، مخالفم، موافقم، كاملا" موافقم) مي باشد كه هر يك از اين گزينه ها به ترتيب 1، 2، 3 و 4 امتياز دارند.  اين پرسشنامه براي سنجش ابعاد مختلف  تعهد سازماني از نظر مه ير و آلن شامل تعهد عاطفي، تعهد مستمر و تعهد هنجاري تهيه شده است . اين پرسشنامه در چندين تحقيق  به كار برده شده  پایایی و روايي آن مورد تأييد صاحبنظران مي باشد.

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.


موضوعات مرتبط: پرسشنامه استاندارد

تاريخ : یکشنبه نهم شهریور 1393 | 18:56 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

ویژگی های آدم های موفق

آدم‌های موفـق با دیـگران ۳۰ فـرق دارند
آدم های موفق خودشان را با افرادی که با آنها هم فکر هستند، متحد می‌کنند. آنها اهمیت و ارزش قسمتی از یک گروه بودن را می‌دانند و می توان گفت آدم های موفق ۳۰ فرق کلی با دیگران دارند که دانستن آنها بد نیست :

۱٫ فرصت‌هایی را می‌بینند و پیدا می‌کنند که دیگران آنها را نمی‌بینند.

۲٫ از مشکلات درس می‌گیرند، در حالی که دیگران فقط مشکلات را می‌بینند.

۳٫ روی راه‌حل‌ها تمرکز می‌کنند.

۴٫ هوشیارانه و روشمندانه موفقیت‌شان را می‌سازند، در زمانی که دیگران آرزو می‌کنند موفقیت به سراغ‌شان‌ آید.

۵٫ مثل بقیه ترس‌هایی دارند ولی اجازه نمی‌دهند ترس آنها را کنترل و محدود کند.

۶٫ سوالات درست را به شیوه صحیح از خود می‌پرسند. سوال‌هایی که آنها را در مسیر مثبت ذهنی و روحی قرار می‌دهد.

۷٫ به ندرت از چیزی شکایت می‌کنند و انرژی‌شان را به خاطر آن از دست نمی‌دهند. همه چیزی که شکایت کردن باعث آن است فقط قرار دادن فرد در مسیر منفی‌بافی و بی‌ثمر بودن است.

۸٫ سرزنش نمی‌کنند (واقعا فایده‌اش چیست؟) آنها مسوولیت کارهایشان و نتایج کارهایشان را تماما به عهده می‌گیرند.

۹٫ وقتی ناچارند از ظرفیتی بیش از حد ظرفیت‌شان استفاده کنند همیشه راهی را برای بالا بردن ظرفیت‌شان پیدا می‌کنند و بیشتر از ظرفیت‌شان از خود توقع دارند. آنها از آنچه دارند به نحو کارآمدتری استفاده می‌کنند.

۱۰٫ همیشه مشغول، فعال و سازنده هستند. هنگامی که اغلب افراد در حال استراحت هستند آنها برنامه‌ریزی کرده و فکر می‌کنند تا وقتی که کارشان را انجام می‌دهند استرس کمتری داشته باشند.

۱۱٫ خودشان را با افرادی که با آنها هم فکر هستند، متحد می‌کنند. آنها اهمیت و ارزش قسمتی از یک گروه بودن را می‌دانند.

۱۲٫ بلندپرواز هستند و دوست دارند حیرت‌انگیز باشند. آنها هوشیارانه انتخاب می‌کنند تا بهترین نوع زندگی را داشته باشند و نمی‌گذارند زندگی‌شان اتوماتیک‌وار سپری شود.

۱۳٫ به‌وضوح و دقیقا می‌دانند که چه چیزی در زندگی می‌خواهند و چه نمی‌خواهند. آنها بهترین واقعیت را دقیقا برای خودشان مجسم و طراحی می‌کنند به جای اینکه صرفا تماشاگر زندگی باشند.

 

14. بیشتر از آنکه تقلید کنند، نوآوری می‌کنند.

۱۵٫ در انجام کارهایشان امروز و فردا نمی‌کنند و زندگی‌شان را در انتظار رسیدن بهترین زمان برای انجام کاری از دست نمی‌دهند.

۱۶٫ آنها دانش‌آموزان مدرسه زندگی هستند و همواره برای یادگیری روی خودشان کار می‌کنند. آنها از راه‌های مختلفی مثل تحصیلات آموزشگاهی، دیدن و شنیدن، پرسیدن، خواندن و تجربه کردن یاد می‌گیرند.

۱۷٫ همیشه نیمه پر لیوان را می‌بینند و توانایی پیدا کردن راه درست را دارند.

۱۸٫ دقیقا می‌دانند که چه کاری باید انجام دهند و زندگی‌شان را با از شاخه‌ای به شاخه‌ای دیگر پریدن از دست نمی‌دهند.

۱۹٫ ریسک‌های حساب‌شده‌ای انجام می‌دهند؛ ریسک‌های مالی، احساسی و شغلی.

۲۰٫ با مشکلات و چالش‌هایی که برایشان پیش می‌آید سریع و تاثیرگذار روبه‌رو می‌شوند و هیچ وقت در مقابل مشکلات سرشان را زیر برف نمی‌کنند. با چالش‌ها روبه‌رو می‌شوند و از آنها برای پیشرفت خودشان بهره می‌برند.

۲۱٫ منتظر قسمت و سرنوشت و شانس نمی‌مانند تا آینده‌شان را رقم بزند. آنها بر این باورند که با تعهد و تلاش و فعالیت، بهترین زندگی را برای خودشان می‌سازند.

۲۲٫ وقتی بیشتر مردم کاری نمی‌کنند؛ آنها مشغول فعالیت هستند. آنها قبل از اینکه مجبور به کاری بشوند، عمل می‌کنند.

۲۳٫ بیشتر از افراد معمولی روی احساسات‌شان کنترل دارند. آنها همان احساساتی را دارند که ما داریم ولی هیچ‌گاه برده احساسات‌شان نمی‌شوند.

 

24. ارتباط‌گرهای خوبی هستند و روی رابطه‌ها کار می‌کنند.

۲۵٫ برای زندگی‌شان برنامه دارند و سعی می‌کنند برنامه‌شان را عملی کنند. زندگی آنها از کارهای برنامه‌ریزی نشده و نتایج اتفاقی عاری است.

۲۶٫ در زمانی که بیشتر مردم به هر قیمتی می‌خواهند از رنج کشیدن و بودن در شرایط سخت اجتناب کنند، افراد موفق قدر و ارزش کار کردن و بودن در شرایط سخت را می‌فهمند.

۲۷٫ ارزش‌های زندگی‌شان معلوم است و زندگی‌شان را روی همان ارزش‌ها بنا می‌کنند.

۲۸٫ تعادل دارند. وقتی از لحاظ مالی موفق هستند، می‌دانند که پول و موفقیت مترادف هم نیستند. آنها می‌دانند افرادی که فقط از نظر مالی در سطح مطلوبی قرار دارند، موفق نیستند. این در حالی است که خیلی‌ها خیال می‌کنند پول همان موفقیت است. ولی آنها دریافته‌اند که پول هم مثل بقیه چیزها یک وسیله است برای دستیابی به موفقیت.

۲۹٫ اهمیت کنترل داشتن روی خود را درک کرده‌اند. آنها قوی هستند و از اینکه راهی را می‌روند که کمتر کسی می‌تواند برود، شاد می‌شوند.

۳۰٫ از خودشان مطمئن هستند.

 


موضوعات مرتبط: موفقیت

تاريخ : جمعه هفتم شهریور 1393 | 20:33 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

پرسشنامه بدرفتاري فيدل «The Psychological Maltreatment Inventory»

 

پرسشنامه روانشناسي بدرفتاري فيدل (1989) حاوي 24 آيتم می باشد. آزمودنيها در برابر هر آيتم تنها به يكي از شش گزينه‌ مي‎توانستند پاسخ دهند 1- برايم اتفاق نمي‎افتاد، 2- تأثيري بر من نداشت، 3- تأثير منفي كمي بر من داشت، 4- تأثير منفي متوسطي بر من داشت، 5- تأثير منفي زيادي بر من داشت و 6- تأثير منفي خيلي زيادي بر من داشت. ارزش نمره‎گذاري گزينه‎هاي فوق به ترتيب از 0 تا 5 مي‎باشد.

پايايي اين تست 94 و روايي دو عامل مقياس غفلت احساسي و مقياس بي‎تفاوتي 83 و روايي دو عامل مقياس طرد و مقياس پرخاشگري 88 است.

 

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.


موضوعات مرتبط: پرسشنامه استاندارد

تاريخ : جمعه هفتم شهریور 1393 | 20:12 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

مقیاس فرم کوتاه (پرسشنامه) کیفیت زندگی:

    Quality of Life- life عنوان فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی(QOL) ، این پرسشنامه جهت سنجش کیفیت زندگی فرد در دو هفته اخیر  مورد استفاده قرار می گیرد ، سازنده آن  سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL- BREF)  با همکاری 15 مرکز بین المللی سال 1989  است، تعداد آن سوالات24 سوال در قالب 4 حیطه، که دو سوال اول به هیچ یک از حیطه ها تعلق ندارد و وضعیت سلامت و کیفیت زندگی را به شکل کلی مورد ارزیابی قرار می دهند، بنابراین پرسشنامه در مجموع 26 سوال دارد که دارای حیطه های زیر است:

پرسشنامه کیفیت زندگی دارای 4زیر مقیاس درحیطه های زیر است:

    الف- حیطه سلامت جسمانی(فیزیکی)  -    Physical Health Domain   

     ب- حیطه روانشناختی  -   Psychological Domain

     ج- حیطه روابط اجتماعی   -   Social relationship Domain

      د- حیطه محیط زندگی  -  Environmental Domain

 

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.


موضوعات مرتبط: پرسشنامه استاندارد

تاريخ : جمعه هفتم شهریور 1393 | 20:10 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

پرسشنامه سنجش اثربخشی دوره های آموزشی

این پرسشنامه توسط عزيزي مقدم (1388)  ساخته شده است. اين پرسشنامه حاوي 23 سوال مي باشد و داراي يك مقياس 5 امتيازي (1- بسيار كم 2- كم3- متوسط4-زياد 5- بسيار زياد) مي‌باشد. جهت نمره گذاري به گزينه بسيار كم  نمره صفر،كم نمره 1 ، متوسط نمره 2،  زياد نمره 3 و بسيار زياد نمره 4 داده می شود.

خرده مقياس هاي مختلف اين پرسشنامه از مواد زير تشكيل شده است.1- نوآوري 2-  تعاون و همكاري 3- تكنيك هاي جديد مديريتي 4-  اداره بهتر سازمان 5- تناسب با نياز ها 6-  ارتباط موثر

بنابه اظهارات سازنده ي  پرسشنامه سنجش اثر بخشي دوره هاي آموزشي روايي اين پرسشنامه توسط چند نفر از صاحبنظران كه  داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد، بالا ارزشيابي شده است و همچنین پایایی و روایی آن در یک پایان نامه بالا گزارش شده است.

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.

 


موضوعات مرتبط: پرسشنامه استاندارد

تاريخ : جمعه هفتم شهریور 1393 | 20:6 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

پرسشنامه سبک رهبري :

پرسشنامه سبک رهبري توسط عبدالهي (1381) با استفاده از پرسشنامه سبک رهبري باردنز و مترکانس تدوين شده، استفاده شده است. اين پرسشنامه بر اساس طيف پنج درجه اي ليکرت ساخته شده است. اين پرسشنامه داراي 30 سوال مي باشد که در ارتباط با سبک رهبري مديران مدارس متوسطه مطرح گرديده است، براي سنجش هر کدام از سبک هاي رابطه مدار و وظيفه مدار به نسبت مساوي 15 سوال به صورت زوج و فرد مطرح شده است. در مقابل هر سوال پاسخ پنج گزينه اي هميشه، غالباً، گاهي ، بندرت، هرگز ارائه شده که پاسخ دهنده دهندگان بايستي يک مورد را به صورت علامت مشخص نمايند.  به منظور نمره گذاري سولات پرسشنامه و کمي نمودن آن سوالات مربوط به سبک مديريتي رابطه مدار (زوج) به اين نحو نمره گذاري گرديد که : هميشه(5)، غالباً (4)، گاهي (3)، بندرت(2)، هرگز (1)،و براي يکسو کردن جهت پرسشنامه سوالات مربوط به سبک رهبري وظيفه مدار (فرد) به صورت معکوس نمره گذاري گرديد: هميشه(1)، غالبا" (2)، گاهي(3)، بندرت(4)، هرگز(5) .

پرسشنامه رهبري باردنز و متزکانس در تحقيقات مختلفي در داخل و خارج بکار رفته است. روايي آن مورد تأييد محققان داخلي و خارجي مي باشد.

 

 

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.


موضوعات مرتبط: پرسشنامه استاندارد

تاريخ : جمعه هفتم شهریور 1393 | 20:5 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |

پرسشنامه هوش چندگانه ( MIDAS) ( فرم کوتاه شده).

 به منظور ارزيابي هوش چندگانه از پرسشنامة ميداس ( MIDAS)  استفاده  می شود.  اين پرسشنامه توسط هرمز و دوگلاس طراحي شده و توسط حسيني به فارسي ترجمه شده است و شامل 45 سؤال مي باشد كه هوش نه گانه افراد را بر اساس نظرية هوش چندگانه گاردنر مورد سنجش قرار م مي دهد. اين پرسشنامه بر اساس طيف شش درجه اي ليکرت ساخته شده است و براي سنجش هر بعد از ابعاد هوش چند گانه 9 سؤال طراحي شده است.

پرسشنامه هوش چندگانه ( MIDAS) در تحقيقات مختلفي در داخل و خارج بکار رفته است. روايي آن مورد تأييد محققان داخلي و خارجي مي باشد.

 

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.


موضوعات مرتبط: پرسشنامه استاندارد

تاريخ : جمعه هفتم شهریور 1393 | 20:0 | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.